listen_sA.jpg
Part 1: The story of
'Bend don't break'
Spot: NDSM- square 20
@ Fronteer
Part 3: The story of
'Prevail'
Spot: Ms v Riemsdijkweg 41b
@ Nieuw Dakota Gallery
Part 2: The story of
'Lift up'
Spot: NDSM square 32
@ Greenpeace/ Pernod Ricard
Part 4: The story of
'Prevail'
Spot: NDSM square 19 
@ BETA office for architecture

'Homo Dei' project @ NDSM square

Outdoor tour along 4 paintings with audio
Needed: telephone, QR reader and earphones.
Where:  NDSM square - Amsterdam North
When:   July + August 2020

NL/

Homo Dei means 'God is within you' and is the answer to a personal and all human related search, to find a solid base to stand on. - Thomas Mann


Het Homo Dei project bestaat uit 4 schilderijen die elk een eigen verhaal hebben maar samen een groter geheel vormen. Via de QR-codes die naast de schilderijen hangen is de audio te beluisteren met je eigen telefoon.

Eigenlijk is de expositie nog het beste te vergelijken met een audiotour in het museum, waarbij het NDSM plein als museumzaal fungeert. 

'Het idee om audio toe te voegen aan mijn schilderijen had ik al bedacht voor een andere expositie. De audio fragmenten had ik nét klaar toen alles op slot ging vanwege Corona. Na de eerste periode van chaos en onzekerheid realiseerde ik me dat het verhaal dat ik met dit project wil vertellen, juist nu, in deze Corona periode, heel erg aan de hand is:’

‘Homo Dei' gaat over resetten en jezelf opnieuw uitvinden. 

Het gaat over oude waardes afleggen, vergeten waardes onder het stof vandaan halen en zo ruimte creëren voor een prettigere versie van jezelf en -als het even mee zit- de wereld.’

 

Het idee om de kunstwerken achter glas te presenteren ontstond al snel en bedrijven vragen een raam beschikbaar te stellen was een logische gevolg daarvan. Het koste wat tijd maar toen men eenmaal begreep wat ik voor ogen had waren de bedrijven super enthousiast. Het resultaat is een bijzondere kunst beleving in de buitenlucht zonder mondkapje of tijdslot, gratis te bezichtigen.

 

Dit project werd mogelijk gemaakt door:

Nieuw Dakota, Fronteer, Pernod Ricard Nederland, Greenpeace en Beta Office for Architecture and the City

----

ENG/

Homo Dei means 'God is within you' and is the answer to a personal and all human related search, to find a solid base to stand on. - Thomas Mann

The Homo Dei project consists 4 paintings, each with its own story, but together they form a larger whole. You can listen to the audio with your phone via the QR codes that hang next to the paintings.
The exhibition can be best compared to an audio tour in the museum, in which the NDSM square functions as a museum hall.

'I already had the idea of ​​adding audio to my paintings for another exhibition. I had just finished the audio fragments when everything was locked down because of Corona. After the first period of chaos and uncertainty, I realized that the story I want to tell with this project is very much going on right now in this Corona period: "

'Homo Dei is about resetting and reinventing yourself.
It is about putting old values aside, blow off the dust of forgotten values and thus creating space for a more pleasant version of yourself and - if we're lucky - the world.'


The idea of ​​presenting the artworks behind glass arose quickly. A logical consequence of this was to ask companies at the NDSM for an available window. It took some time but once they understood what I had in mind, the companies were super enthusiastic. The result is a special outdoor art experience, without mouth cap or time slot, which can be viewed free of charge.

This project is powered by:

New Dakota, Fronteer, Pernod Ricard Nederland, Greenpeace and Beta Office for Architecture and the City.