1.boot2_s
2.boot1
3.boot3_s
4.view_s
6.groene_doek_s
5.hert_s
mensen1_s
9.food_s
paars_s
10.food2_s
11.roze_doek
13.raam_s

Art Venture White Balls Spectacle ism Lady Turkey | 2020

NL/ Het White Balls Spectacle is een samenwerking tussen Independent Chef Elise Calkoen (Lady Turkey) & kunstenares Carolien Wissing. Samen hebben ze een indrukwekkende kunstexpositie samengesteld en een lange tafel gedekt op de voormalige deepsea trawler de 'Venture’.

 

U word ontvangen op het dek met een aperitief en amuse, terwijl U uitkijkt over de NDSW werf en het IJ. Eenmaal binnen worden er 5 gangen geserveerd. Voorafgaand aan elke gang word een schilderij speciaal belicht met muziek en/ of tekst fragmenten, waardoor U meegenomen word in het verhaal dat in het kunstwerk besloten ligt. De gangen die na de speciale belichting uitgeserveerd worden sluiten zowel visueel als qua smaak aan bij de beleving van elk schilderij. De laatste gang is het sluitstuk en plaatst de voorgaande kunstwerken en gerechten in perspectief en geeft tevens 'food for thought’.

 

Het White Balls Spectacle is een kunstbeleving waarbij alle zintuigen geprikkeld worden, op een unieke lokatie in Amsterdam en zorgt voor een avond die U niet snel zult vergeten!

Het WBS kan geboekt worden. Informeer naar de mogelijkheden via carolienwissing@gmail.com

----

ENG/ The White Balls Spectacle is a collaboration between Independent Chef Elise Calkoen (Lady Turkey) & artist Carolien Wissing. Together they have put together an impressive art exhibition and set a long table on the former deep sea trawler, the 'Venture'.

 

You will be welcomed on deck with an aperitif and appetizer, while overlooking the NDSW wharf and the IJ. Once inside, 5 courses are served and before each course a painting is specially highlighted with music and/ or text fragments, so that you are taken along in the story that is contained in the artwork. The courses that are served after the highlighted artworks match both visually and taste wise the experience of the paintings. The final course is the piece that puts the previous works of art and courses in perspective and will give you ‘food for thought’.

 

The White Balls Spectacle is an art experience where all the senses are stimulated, on a unique location in Amsterdam and ensures an evening that you will not soon forget!

The WBS can be booked. Ask about the possibilities via carolienwissing@gmail.com